български пробиотици

български пробиотици

Начало

Пробиотиците са препарати, съдържащи високи концентрации от полезни природни микроорганизми, които позволяват да се поддържа преимуществено полезната микрофлора в тракта, като се осигурява добро здраве и качество на живот на хората. През последните десетилетия науката и здравеопазването отделят сериозно внимание на пробиотиците като лечебни и профилактични средства в борбата с множество заболявания. Пробиотиците спомагат да се възстановят прекъснатите връзки на човека с изгубената природна среда. Първият полезен ефект от приемането им е нормализирането на стомашно-чревната микрофлора и настъпването на оздравителни процеси в храносмилателния тракт. Това спомага за подобряване на здравния статус и на други органи и системи. Практиката по приложението на пробиотиците говори недвусмислено в полза на това твърдение. Пробиотичните микроорганизми следва да се възприемат като незаменима съставка на храната. Отсъствието, недостигът или унищожаването на част или на цялата полезна микрофлора крие сериозни опасности за здравето на човека. Следователно човек не може да съществува нормално без пробиотичните микроорганизми, нито да ги заменя с друго. Пренебрегването на това изискване е свързано с тежки последствия за здравето и за живота на човека  и на животните. Много често пробиотиците са единствен ключ за лечение на някои болести от гастроентерологично, функционално и недоимъчно естество.

По неразбираеми причини в някои правилници и изсквания на някои органи за обществено осигуряване не се допуска да се говори за оздравителен или лечебен ефект на пробиотиците и им се отрежда помощна роля. Нашият опит, както и опитът на много колективи от чужбина говори за безапелационният оздравителен ефект на пробиотиците. Нещо повече при съчетаване на пробиотичните препарати с определени органогенни елементи, витамини, органични киселини и аминокиселини могат да се лекуват болести, за които съвременната медицина няма надеждни средства. Като се има предвид безвредността на тези препарати следва те да стават все по-достъпни и препоръчвани средства не само с профилактично, но и лечебно предназначение