български пробиотици

български пробиотици

Ентеросан "БЪЛГАРИЯ"

Помага на организма при упорит хроничен
запек, при полипи (доброкачествени образувания) в
храносмилателния канал, както и след оперативна
намеса, лъче- и химиотерапия.

Препоръчителна дозировка:

При полипи и доброкачествени образования −
3 х 1 таблетка преди хранене в течение на
6 месеца.
При хирургическа интервенция и по време и
след лъче- и химиотерапия − 3 х 2 таблетка в течение на 6 месеца, след което се продължава с 3 х 1
таблетка през следващите 6 месеца. Поддържащата доза е по 1 таблетка дневно.
Форма и опаковка:Флакони по 20 таблетки по 360 mg